Styrelsen

STYRELSEN:

Ruthine Strindholm, ordförande

Telefon: 08-774 43 32, 070-7227937

E-post: ruthine.strindholm@gmail.com


Berith Granath, vice ordförande

Telefon: 08-643 26 80, 070-4532280

E-post: berith.granath@bredband.net


Jan Ekholm, kassör

Telefon: 08-774 43 32, 070-8233340

E-post: ekholm.jan54@gmail.com


Gunnel Tollmar sekreterare

Telefon: 0709-290 390

E-post: gunnel.tollmar@gmail.com


ÖVRIGA LEDAMÖTER:


Per Brydolf

Telefo: 08-560 323 61, 070-4933422

E-post: per.brydolf@kalvudden.se


Per Gunnar Holmgren

Telefon:08-717 06 66, 076-0995075

E-post: pergunnar.holmgren@gmail.com


SUPPLEANTER:

Åsa Björkström

Telefon: 070-7403310

E-post : bjorkstrom@gmail.com


Birgitta Brydolf

Telefon: 08-560 323 61, 073-6420336

E-post: birgitta.brydolf@kalvudden.se


Agneta Gästrin

Telefon: 073-9807306

E-post: agnete.gastrin@gmail.com


Berit Linton

Telefon: 08-254474, 070-6074474

E-post: berit.linton@yahoo.se


Anders Wretling

Telefon 08-31 28 01, 070-2058581

E-post: eawdom@gmail.com


Elizabet Wretling

Telefon 08-31 28 01, 070-3186074

E-post: eawdom@gmail.com


VALBEREDNING:

Maj Rönnegård, sammankallande

Telefon: 08-7732133, 070-3242441

E-postadress: ronnegard@bredband.net


Lars Berg

Telefon: 08-560 324 35, 070 675 88 83

E-post: sm0ccm@hotmail.com


Doris Johansson

Telefon 0520-476106, 073-0979437

E-post: doris.i.johansson@home.se

 

REVISORER:

Eric Rönnegård

Telefon: 08-7732133, 070-8136732

E-Mail: ronnegrd@bredband.net


Claes Hammar, revisorssuppleant

Telefon: 070-4413079

E-Mail: claeshammar@Hotmail.com