Möten

Föreningsmöten


Medlemsmöte på Etnografiska museet den 4 mars "se nedan"


Årsmöte i SWEDOM lördagen den 28 april 2018 kl. 16.00

Mötet hålls i bostadsrättsföreningens samlingslokal hos Gunnel på Reimersholme i Stockholm.

Styrelsen har ett kort avstämningsmöte kl. 15.00 och ett kort konstituerande möte efter årsmötet kl. 18.00.

Anmäl ditt deltagande till ruthine.strindholm@gmail.com


Medlemsmöte den 4 mars 2018 kl 13-14 på Etnografiska museet

Den 4 mars är alla medlemmar i SWEDOM välkomna tillbaka till Etnografiska museet i Stockholm – särskilt tillsammans med barn eller barnbarn i de yngre åldrarna.

Vi kommer att berätta om urfolket Kalinago och myter ur deras historia och hur Dominica nu tar sig an återuppbyggnaden efter orkanen Maria.


Eftersom det är sportlov och museet har «Pirater» som tema kommer

vi även att knyta an till det.


Programpunkten äger rum kl 13–14 söndagen den 4 mars. Närmare information skickas ut på mail när vi närmar oss mars månad. Vid samma tillfälle finns det möjlighet att se Etnografiska museets miniutställning om kreolkulturer i Karibien – om du inte redan besökt den.


Ett tiotal medlemmar i SWEDOM mötte upp den 22 november vid en visning av kreolutställningen, som åskådliggör olika uttryck för kreolkultur i Karibien.

Blandkulturer i Västindien har formats av såväl ursprungsbefolkningen som av de europeiska kolonisatörerna och afrikanska slavar.

Här beskrivs även SaintBarthélemy, den franska ön som var svensk koloni 1784-1878. Museet försöker förklara Sveriges del i den transatlantiska slavhandeln.


Utställningen avslutas i vår.