SWEDOM

Det här är SWEDOM


SWEDOM är en förening som bildades formellt 1996. Detta som ett resultat av ett intresse som växt fram genom att allt fler svenskar funnit vägen till Dominica.

2017 har vi varit 92 medlemmar


SWEDOM verkar som en partipolitiskt obunden vänskapsförening i Sverige och i Dominica och har som syfte att underlätta och utveckla vänskapliga kontakter och utbyte mellan Dominica och Sverige genom insatser speciellt inom kultur, utbildning, turism, idrott, jordbruk och handel.


Medlemskap i SWEDOM står öppet för alla som vill utveckla vänskapliga kontakter, mellan Dominica och Sverige, i överensstämmelse med föreningens syfte. Så inleds SWEDOM:s stadgar.


Vi har medlemmar i hela landet och ett fåtal utanför Sveriges gränser. Som medlem kan du komma i kontakt med ett 100-tal andra medlemmar som alla har något att berätta om Dominica. Det kan vara om nyligen gjorda resor till Dominica eller gamla kontakter med Dominica från 60-talet.


Den viktigaste uppgiften för SWEDOM har hittills varit att informera intresserade resenärer om Dominica. Vi har uppskattningsvis kontakt med närmare 100 personer årligen som reser eller vill resa till Dominica. Turismen och i synnerhet Eco-turism är viktig för Dominica. Denna vackra och relativt orörda ö, som under alltför lång tid varit beroende av bananodling söker nu andra inkomstkällor sedan konkurensen inom bananbranschen blivit alltför hård för små bergiga odlingar.


Men det finns andra områden där SWEDOM medverkar, t ex att förmedla kontakter för studier, musik , transporter och vi har även möjlighet att starta projekt inom ramen för Forum Syd.

Klicka här för att läsa hela Swedom:s historia


Våra ekonomiska bidrag till Dominica


Bidragen har vi använt så här:


2017

Coulibistri skolan 4.650 SEK

Undervisnings- och pedagogiskt material (se ovanstående)

Inredningsmaterial till skolan

Mattor

Rengöringsmedel, tvål, toalettpapper mm

Slang till trädgårds/skolskolgårdsskötsel

Kalinago 10.000 SEK

Utbildnings- och pedagogiskt material (se ovanstående)

Rör och reparationsmaterial till WC

Rengöringsmedel, tvål, toalettpapper mm

Färg till underhåll av skollokalUnder tidigare år har vi också lämnat bidrag. Så här har dessa använts


2016

Coulibistri skolan 25.000 SEK

Kopiator

Förvaringsboxar till skolmaterial i plast


2015

Kalinago 10.000 SEK

Utbildnings- och pedagogiskt material (se ovanstående)

Färg och papper till skrivare

Rengöringsmedel, tvål, toalettpapper mm

WC stol

DVD spelare

Färg till underhåll av skollokalen


2014

Kalinago 10.000 SEK

Undervisnings- och pedagogiskt material (se ovanstående)

Diverse reparationsmaterial till skolbyggnaden (se ovanstående)

TV

Mattor

Betalning av räkningar för vatten och el2011

Dator till biblioteket

Pedagogiskt mtr till förskola

Resterande pengar samt eventuellt

inkomna bidrag under 2011 kommer

ordföranden tillsammans med kassören

att förmedla under 2012


2010

Dator till förskola

Färgskrivare till förskola

Förbrukningsmaterial till dator

Pedagogiskt mtr till förskola


2009

Utflykt med Caribbarnen arrangerad av

Bo Hallberg


2008

Dator till ett bibliotek

Böcker till bibliotek

Pedagogiskt mtr till förskolor


2006

Pedagogiskt mtr till förskolor


2005

Pedagogiskt mtr till förskolor